Trang 1 trên 1

Giáo trình Office 2007

Bài viết mớiĐã gửi: Chủ nhật 04 Tháng 4 2010 1:45 pm
gửi bởi dungnd
Bộ giáo trình Office 2007 căn bản dành cho những người mới bắt đầu.
Có thể tải ở đây :

Excel 2007
http://www.125hht.com.vn/downloads.php?view=detail&df_id=19

Outlook 2007
http://www.125hht.com.vn/downloads.php?view=detail&df_id=20

Word 2007
http://www.125hht.com.vn/downloads.php?view=detail&df_id=21

PowerPoint 2007
http://www.125hht.com.vn/downloads.php?view=detail&df_id=22